TESTLER / ANALİZLER
Test/Analiz Adı Cihaz Adı Laboratuvar Adı İlgili Birim
Viskozite ölçümüMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yoğunluk ölçümüTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Su ve Tortu tayiniTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Renk TayiniTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Parlama noktası tayiniTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Viskozite tayiniTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Distilasyon noktası tayiniTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
PAH tayiniTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Bakır Şerit Korozyon TayiniTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Soğuk Filitre Tıknama Noktası TayiniTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Yağ Asidi Metil Esteri (YAME) TayiniTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Kükürt Miktarı TayiniTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Basınç dayanımı.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Basınç dayanımı.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Basınç dayanımı.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Taşıma Gücü HesabıMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Su muhtevası TestleriMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Standart ve Modifiye Proktor DeneyleriMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Malzeme GeçirgenliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Arazideki zeminin sıkışma oranı tayiniMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Likit limit ve Plastik Limit TayiniMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Likit limit ve Plastik Limit TayiniMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Zemin dane çapı oranı tayiniMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Zemin dane çapı oranı tayiniMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Zemin yoğunluk tayiniMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Zemin şişme tayiniMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Eğilmede Çekme DayanımıMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çelik Çekme DeneyiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İri KırmaMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Toz numunelerin elenmesiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnce kırmaMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnce kırmaMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Toz numunelerin homojen olarak otomatik bölünmesiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Katı-sıvı süspansiyonların karıştırılmasıMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yoğunluk farkına göre cevher zenginleştirmeMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yoğunluk farkına göre cevher zenginleştirmeMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yoğunluk farkına göre cevher zenginleştirmeMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yoğunluk farkına göre cevher zenginleştirmeMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Öğütme deneyleriMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Öğütme deneyleriMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Öğütme deneyleriMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Öğütme deneyleriMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Öğütme deneyleriMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Öğütme deneyleriMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Öğütme deneyleriMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Öğütme deneyleriMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Nem tayiniMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Sıvı ortamdaki iyon miktarı tayini, absorbans ölç.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Sıvı ortamdaki iyon miktarı tayini, absorbans ölç.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Katı-sıvı ayırımıMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Katı-sıvı ayırımıMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Katı-sıvı ayırımıMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Katı-sıvı ayırımıMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Katı-sıvı ayırımıMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yığın yoğunluğu ölçümüMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Tane boyutu ve yoğunluk farkına göre cevher zeng.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Tane boyutu ve yoğunluk farkına göre cevher zeng.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Atmosfer kontrolünde ısıtma-yakma deneyleriMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Atmosfer kontrolünde ısıtma-yakma deneyleriMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Atmosfer kontrolünde ısıtma-yakma deneyleriMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Toz numunelerden pellet üretimiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Toz numunelerden pellet üretimiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Sıvılarda bulanıklık ölçümüMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Flokülasyon ve koagülasyon deneyleriMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Beher, erlen vb. içerisindeki sıvıların çalkalanmaMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Beher, erlen vb. içerisindeki sıvıların çalkalanmaMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
pH ölçümüMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KurutmaMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KurutmaMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KurutmaMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KurutmaTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Zararlı gaz salımı olan deneylerin yürütülmesiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Güçlü ultrasonik dalga ile homojenizasyonMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Temas açısı, yüzey enerjisi ve yüzey gerilimi ölç.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Zeta potansiyel ölçümüMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Reolojik ölçümlerMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Tan boyut dağılımı tayiniMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mikrodalga altında kurutma-yakmaMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yüksek sıcaklıklarda ısıl işlemler, yakmaMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yüksek sıcaklıklarda ısıl işlemler, yakmaMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yüksek sıcaklıklarda ısıl işlemler, yakmaMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yüksek sıcaklıklarda ısıl işlemler, yakmaMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yüksek sıcaklıklarda ısıl işlemler, yakmaMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yüksek sıcaklıklarda ısıl işlemler, yakmaMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Kül tayiniMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Kül tayiniMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Kül tayiniMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Saf su üretimiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Doğrusal çalkalamaMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Sıcaklık kontrollü doğrusal çalkalamaMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Manyetik özellik farkına göre zenginleştirmeMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Manyetik özellik farkına göre zenginleştirmeMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Süspansiyon haldeki yumuşak cevherlerin öğütülmesiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Besleme akış hızı kontrollü pülp beslemeMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yüksek kapasiteli iri boyutlarda elemeMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnce öğütmeMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnce öğütmeMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bond iş indeksinin tayiniMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Numune Kesme (Kaba)TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Mikroyapı İnceleme (Kameralı Optik Mikroskop)TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Mikroyapı İnceleme (Kameralı Optik Mikroskop)TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Mikrosertlik Analizi (Vickers)TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Zımparalama ve ParlatmaTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Sıcak KalıplamaTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Aşınma TestiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Aşınma TestiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Yüzey Pürüzlülüğü (Ra Rz Rt) ÖlçümüTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Ultrasonik TemizlemeTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Yoğunluk Testi (Arşimet)TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Silindirik parçaların işlenmesi/şekillendirilmesiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Silindirik parçaların işlenmesi/şekillendirilmesiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Mikro Boyutta Frezeleme ve TornalamaTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Kesme Kuvvetleri ÖlçümüTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Korozyon TestiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Elektrokimyasal KaplamaTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Elektrokimyasal AnodizasyonTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Plazma Nitrür ve Bor KaplamaTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Alüminyum, Alüminyum Alaşım DökümüTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Çinko, Zamak Alaşım DökümüTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ÖğütmeTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ÖğütmeTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ÖğütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Brinnel Sertlik TestiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Vickers Sertlik TestiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Rockwell Sertlik TestiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Charpy Darbe TestiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Isıl İşlemTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Isıl İşlemTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Isıl İşlemTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Isıl İşlemTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
korumaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ürünün çok düşük ısıda dondurularak depolanmasıFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ürünün çok düşük ısıda dondurularak depolanmasıFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
su arıtma, su saflaştırma cihazıdır.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
örneklerin istenilen boyuta getirilmesiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
karıştırıcılarFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
karıştırıcılarFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
karıştırıcılarFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
karıştırıcılarFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
kayıt amaçlıFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
hassas ölçümFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
hassas ölçümFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
hassas ölçümFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
hassas ölçümFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
kimyasalların gözlenmesiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
soğuk olarak kullanılmasıFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bileşenlerini dışarıdan gelebilecek fiziksel darbeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
hava düzenleyicisFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Asit -baz değeri ölçümüFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Asit -baz değeri ölçümüFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Asit -baz değeri ölçümüFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
moleküler biyoloji ve genetik araş.FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
su ile ilgili işlemlerFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
elektroforez işlemleriFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
elektroforez işlemleriFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
elektroforez işlemleriFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
elektroforez işlemleriFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
elektroforez işlemleriFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
bir numuneyi büyütmeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
gösterim,sunumFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
yazıcıFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
yazıcıFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
yazıcıFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ